0901.363.748

Kiểm định thang máy có quan trọng không

Kiểm định thang máy có quan trọng không

Kiểm định thang máy có quan trọng không

Kiểm định thang máy được hiểu nôm na là kiểm định kỹ thuật an toàn cho thang máy là quá trình kỹ sư kiểm tra, đánh giá về tình trạng hoạt động kỹ thuật của thiết bị liên quan đến thang máy dựa trên các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành của nhà nước nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.

Kiem Tra An Toan Thang May

Trong lĩnh vực kiểm định an toàn thang máy người ta chia thang máy ra 4 loại chính như sau:

 • Kiểm định thang máy điện
 • Thang máy thủy lực
 • Kiểm định thang máy chở hàng
 • Thang máy điện không có phòng máy

Tại sao phải kiểm định thang máy

Kiểm định thang máy nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành.

Bên cạnh việc đảm bảo an toàn cho người lao động thì việc kiểm định an toàn còn có lợi ích:

 • Tăng năng suất lao động do thời gian làm việc của thiết bị không bị gián đoạn
 • Giảm các chi phí bồi thường do tai nạn lao động gây ra
 • Đảm bảo an toàn cho người và hàng hóa trong quá trình vận chuyển
 • Là bằng chứng pháp lý cần thiết cung cấp cho các đơn vị bảo hiểm cũng như khách hàng khi đánh giá.
 • Tuân thủ các quy định của pháp luật trong việc sử dụng thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Kiem Tra He Thong Thang MayTiêu chuẩn kiểm định thang máy

Các tiêu chuẩn, quy chuẩn được sử dụng trong quá trình kiểm định thang máy phải phù hợp với quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn mà Nhà nước đã ban hành.

 • QCVN02:2011/BLĐTBXH, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy điện
 • QCVN 07:2012/BLĐTBXH, Quy chuẩn quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng
 • QCVN 18:2013/BLĐTBXH, Quy chuẩn quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy thủy lực
 • QCVN26:2016/BLĐTBXH, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy điện không có buồng máy
 • QTKĐ21:2016/BLĐTBXH, Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy điện
 • QTKĐ22:2016/BLĐTBXH, Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy thủy lực
 • QTKĐ23:2016/BLĐTBXH, Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy chở hàng (dumnwaiter)
 • QTKĐ24:2016/BLĐTBXH,Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy điện không có phòng máy
 • TCVN6904:2001 Thang máy điện. Phương pháp thử – Các yêu cầu an toàn về cấu tạo và phương pháp thử
 • TCVN6396-3:2010 Thang máy chở hàng dẫn động điện. Yêu cầu về cầu tạo và lắp đặt
 • TCVN7550:2005  Cáp thép dùng cho thang máy. Yêu cầu tối thiểu
 • TCVN6905:2001 Thang máy thủy lực. Phương pháp thử. Các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt
 • TCVN7628:2007 (ISO 4190),: Lắp đặt thang máy
 • TCVN5867:2009 Thang máy, cabin, đối trọng và ray dẫn hướng. Yêu cầu an toàn
 • TCVN9358:2012 Lắp đặt hệ thống nối đất cho các công trình công nghiệp. Yêu cầu chung
 • TCVN9385:2012 Chống sét cho công trình xây dựng. Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống
 • Có thể đánh giá chất lượng theo các tiêu chuẩn của nước ngoài nhưng không được thấp hơn mức quy định trong nước.

Kiem Dinh Thang May

Quy trình kiểm định an toàn thang máy có thể thực hiện theo tuần tự các bước sau

Bước 1: Kiểm tra hồ sơ kỹ thuật

Các hồ sơ sau cần được kiểm định viên xem xét:

 • Hồ sơ chế tạo, lý lịch thang máy. Các bản vẽ cấu tạo và bản vẽ nguyên lý hoạt động.
 • Hồ sơ lắp đặt, hoàn công.
 • Biên bản và phiếu kết quả kiểm định lần trước.
 • Các hồ sơ về thay thế, sửa chữa. Nhật ký vận hành, bảo trì.
 • Hướng dẫn vận hành và xử lý sự cố.

Bước 2: Kiểm tra kỹ thuật

 • Xem xét tính đầy đủ và đồng bộ các chi tiết, bộ với hồ sơ chế tạo.
 • Kiểm tra khuyết tật, biến dạng của các chi tiết và bộ phận cabin, giếng thang, hố thang, cửa thang puli, cáp, đối trọng …).
 • Kiểm tra hệ thống thủy lực (đối với thang máy thủy lực).
 • Đo điện trở nối đất.

 

Kiem Dinh Cap Thang May

Bước 3: Thử nghiệm

Quá trình thử nghiệm chỉ thực hiện khi các bước kiểm tra trên có kết quả đạt yêu cầu.

 • Thử không tải: Vận hành thang máy ở chế độ không tải để kiểm tra hoạt động của các bộ phận an toàn, tự động.
 • Thử với các chế độ có tải trọng theo thứ tự 100% tải định mức và 125% tải trọng định mức.
 • Đánh giá tình trạng hoạt động của các cơ cấu an toàn, bảo hiểm của thang máy sau khi thử nghiệm.

Bước 4: Xử lý kết quả kiểm định thang máy

 • Lập biên bản kiểm định thang máy theo mẫu quy định
 • Lập biên bản kiến nghị, khắc phục (nếu có)
 • Dán tem kiểm định, thông qua biên bản kiểm tra và ban hành kết quả kiểm định nếu quá trình kiểm tra đạt yêu cầu .
 • Thời hạn kiểm định thang máy
 • Tùy theo thời gian sử dụng của thang máy mà có các thời hạn kiểm định định kỳ khác nhau:

Thời điểm kiểm định thang máy

 • Kiểm định an toàn lần đầu sau khi lắp đặt trước khi đưa vào sử dụng
 • Kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng
 • Chế độ kiểm định bất thường khi có thay đổi, sửa chữa. Khi có các yêu cầu bất thường của cơ quan chức năng hoặc người sử dụng.
 • Kiểm tra chất lượng hàng hóa khi nhập khẩu

 

Thời hạn kiểm định định kỳ

 • Thang máy có thời gian sử dụng nhỏ hơn 10 năm: Thời hạn kiểm định định kỳ là 3 năm.
 • Đối với thang máy có thời gian sử dụng trên 10 năm: Thời hạn kiểm định định kỳ là 2 năm
 • Đối với thang máy có thời gian sử dụng trên 20 năm: Thời hạn kiểm định định kỳ là 1 năm

 

Đơn vị nào được phép kiểm định thang máy

Lĩnh vực kiểm định máy, thiết bị, vật tư là hoạt động có điều kiện. Chỉ những tổ chức, cá nhân được nhà nước chỉ định cấp phép mới được thực hiện công việc kiểm định này. Nhiều doanh nghiệp nên lưu ý khi có một công ty chào mời dịch vụ nên xem xét kỹ lưỡng để tránh trường hợp ” Tiền mất tật mang ”

Công ty Cổ Phần Huấn Luyện và Kiểm Định An Toàn KV2 là đơn vị được nhà nước chỉ định thực hiện chức năng kiểm định và chứng nhận chất lượng.

Chi phí kiểm định thang máy là bao nhiêu.

Chi phí kiểm định thang máy tối thiểu được Nhà nước quy định mức giá tối thiểu theo thông tư số 41/2016/TT-BLĐTBXH dựa vào đặc tính kỹ thuật của thang máy.

Tuy nhiên, tùy vào từng trường hợp cụ thể mà chi phí kiểm định thang máy có thay đổi. Hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

 

 

Email        : di.kiemdinhantoan@gmail.com
Website    : kiemdinhkv2.com
Hotline      : 0901363748

KIỂM ĐỊNH KV2

CÔNG TY CỔ PHẦN HUẤN LUYỆN VÀ KIỂM ĐỊNH AN TOÀN KV2 Mã số thuế: 0315814228 Địa chỉ: 488/29/33 Phạm Văn Chiêu, Phường 16, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh