0901.363.748

An toàn hóa chất trong sản xuất

An toàn hóa chất trong sản xuất

Một quá trình sản xuất lý tưởng là hạn chế tối đa cơ hội tiếp xúc với hóa chất. Vậy làm cách nào để giảm thiểu khí độc hại hại gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người và môi trường xung quanh? Xuất phát từ nhu cầu này, Quốc Hội đã ban hành Luật hóa chất Luật hóa chất số 10/VBHN-VPQH, các văn bản hướng dẫn chi tiết làm kim chỉ nam, giúp doanh nghiệp định hướng rõ hơn về công tác phòng ngừa, đảm bảo an toàn hóa chất trong sản xuất.

Những yêu cầu về an toàn hóa chất trong sản xuất công nghiệp
An toàn hóa chất đảm bảo sức khỏe cho con người và môi trường

Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động hóa chất

Điều 7 Luật hóa chất số 10/VBHN-VPQH quy định về các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động hóa chất:

– Sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, cất giữ, sử dụng, gửi, cho, tặng hóa chất nguy hiểm trái quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

– Không công bố thông tin cần thiết, cung cấp thông tin không đầy đủ, thông tin sai lệch, che giấu thông tin về đặc tính nguy hiểm của hóa chất, sản phẩm chứa hóa chất nguy hiểm.

– Sử dụng hóa chất không thuộc danh mục được phép sử dụng, hóa chất không bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng, vượt quá hàm lượng cho phép để sản xuất và bảo quản thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thức ăn gia súc, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, sản phẩm hóa chất tiêu dùng.

– Sử dụng hóa chất độc để săn bắt động vật, thực hiện các hành vi xâm hại đến sức khỏe con người, tài sản và môi trường.

Những yêu cầu về an toàn hóa chất trong sản xuất công nghiệp
Nghiêm cấm sử dụng các hóa chất độc hại, không an toàn

Yêu cầu chung đảm bảo an toàn hóa chất trong sản xuất

Mục 1 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất ban hành ngày 09/10/2017 quy định về yêu cầu chung để đảm bảo an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất:

Yêu cầu an toàn hóa chất trong sản xuất đối với nhà xưởng

Điều 4 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP quy định yêu cầu đối với nhà xưởng, kho chứa:

– Nhà xưởng phải đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, phù hợp với tính chất, quy mô và công nghệ sản xuất, lưu trữ hóa chất.

– Nhà xưởng, kho chứa phải có lối, cửa thoát hiểm. Lối thoát hiểm phải được chỉ dẫn rõ ràng bằng bảng hiệu, đèn báo và được thiết kế thuận lợi cho việc thoát hiểm, cứu hộ, cứu nạn trong trường hợp khẩn cấp.

– Hệ thống thông gió của nhà xưởng, kho chứa phải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn về hệ thống thông gió.

– Hệ thống chiếu sáng đảm bảo theo quy định để đáp ứng yêu cầu sản xuất, lưu trữ hóa chất. Thiết bị điện trong nhà xưởng, kho chứa có hóa chất dễ cháy, nổ phải đáp ứng các tiêu chuẩn về phòng, chống cháy, nổ.

– Sàn nhà xưởng, kho chứa hóa chất phải chịu được hóa chất, tải trọng, không gây trơn trượt, có rãnh thu gom và thoát nước tốt, đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn hóa chất công nghiệp.

– Nhà xưởng, kho chứa hóa chất phải có bảng nội quy về an toàn hóa chất, có biển báo cảnh báo an toàn hóa chất phù hợp với mức độ nguy hiểm của hóa chất, treo ở nơi dễ thấy. Các biển báo thể hiện các đặc tính nguy hiểm của hóa chất phải có các thông tin: 

  • Mã nhận dạng hóa chất; 
  • Hình đồ cảnh báo, từ cảnh báo, cảnh báo nguy cơ. Trường hợp hóa chất có nhiều đặc tính nguy hiểm khác nhau thì hình đồ cảnh báo phải thể hiện đầy đủ các đặc tính nguy hiểm đó. Tại khu vực sản xuất có hóa chất nguy hiểm phải có bảng hướng dẫn cụ thể về quy trình thao tác an toàn ở vị trí dễ đọc, dễ thấy.

– Nhà xưởng, kho chứa phải có hệ thống thu lôi chống sét hoặc nằm trong khu vực được chống sét an toàn và được định kỳ kiểm tra theo các quy định hiện hành.

– Đối với bồn chứa ngoài trời phải xây đê bao hoặc các biện pháp kỹ thuật khác để đảm bảo hóa chất không thoát ra môi trường khi xảy ra sự cố hóa chất và có biện pháp phòng chống cháy nổ, chống sét.

– Nhà xưởng, kho chứa phải đáp ứng đủ các điều kiện về phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, an toàn và vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật có liên quan.

Những yêu cầu về an toàn hóa chất trong sản xuất công nghiệp
Những yêu cầu đảm bảo an toàn hóa chất trong sản xuất công nghiệp

Yêu cầu đối với công nghệ, thiết bị, dụng cụ, bao bì

Điều 5 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP quy định yêu cầu đối với công nghệ, thiết bị, dụng cụ, bao bì:

– Công nghệ sản xuất hóa chất được lựa chọn đảm bảo giảm thiểu nguy cơ gây sự cố hóa chất, ô nhiễm môi trường, đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ.

– Thiết bị kỹ thuật phải đạt yêu cầu chung về an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, phù hợp với chủng loại hóa chất và quy trình công nghệ, đáp ứng được công suất sản xuất, quy mô kinh doanh. Máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động và thiết bị đo lường thử nghiệm phải được kiểm định an toàn, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh, bảo dưỡng theo quy định hiện hành về kiểm định máy móc, thiết bị.

– Yêu cầu về bao bì

  •  Vật chứa, bao bì phải đảm bảo kín, chắc chắn, có độ bền chịu được tác động của hóa chất, thời tiết và các tác động thông thường khi bốc, xếp vận chuyển. Bao bì đã qua sử dụng phải bảo quản riêng. Trước khi nạp hóa chất, cơ sở thực hiện nạp phải kiểm tra bao bì, vật chứa hóa chất, làm sạch bao bì đã qua sử dụng để loại trừ khả năng phản ứng, cháy nổ khi nạp hóa chất. Các vật chứa, bao bì đã qua sử dụng nhưng không sử dụng lại phải được thu gom, xử lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
  •  Vật chứa, bao bì chứa đựng hóa chất phải có nhãn ghi đầy đủ các nội dung theo quy định về ghi nhãn hóa chất. Nhãn của hóa chất phải đảm bảo rõ, dễ đọc và có độ bền chịu được tác động của hóa chất, thời tiết và các tác động thông thường khi bốc, xếp vận chuyển.
Những yêu cầu về an toàn hóa chất trong sản xuất công nghiệp
Những thiết bị, máy móc sản xuất hóa chất phải đảm bảo an toàn

Yêu cầu đối với bảo quản, vận chuyển hóa chất

Điều 6 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP quy định yêu cầu đối với bảo quản, vận chuyển hóa chất:

– Các hóa chất nguy hiểm phải được phân khu, sắp xếp theo tính chất của từng loại hóa chất. Không được bảo quản chung các hóa chất có khả năng phản ứng với nhau hoặc có yêu cầu về an toàn hóa chất, phòng, chống cháy nổ khác nhau trong cùng một khu vực.

– Hóa chất trong kho phải được bảo quản theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành, đảm bảo yêu cầu an toàn, thuận lợi cho công tác ứng phó sự cố hóa chất.

– Quá trình vận chuyển hóa chất phải thực hiện theo quy định về vận chuyển hàng nguy hiểm.

Yêu cầu an toàn hóa chất đối với hoạt động san chiết, đóng gói

Điều 7 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP quy định yêu cầu đối với hoạt động san chiết, đóng gói hóa chất:

– Hoạt động san chiết, đóng gói hóa chất phải được thực hiện tại địa điểm đảm bảo các điều kiện về phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, an toàn và vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật có liên quan.

– Thiết bị san chiết, đóng gói hóa chất phải đạt yêu cầu chung về an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành. Máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và thiết bị đo lường thử nghiệm phải được kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh, bảo dưỡng theo quy định hiện hành về kiểm định máy móc, thiết bị.

– Bao bì, vật chứa và nhãn hóa chất sau khi san chiết, đóng gói phải đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 3 Điều 5 của Nghị định này.

– Người lao động trực tiếp san chiết, đóng gói hóa chất phải được huấn luyện an toàn về hóa chất.

Các biện pháp phòng ngừa sự cố hóa chất

Những yêu cầu về an toàn hóa chất trong sản xuất công nghiệp
Các biện pháp phòng ngừa hóa chất độc hại đảm bảo an toàn

Điều 36 Luật hóa chất số 10/VBHN-VPQH quy định về phòng ngừa sự cố hóa chất:

– Tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất phải tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật về an toàn; định kỳ đào tạo, huấn luyện an toàn hóa chất cho người lao động.

– Chủ đầu tư dự án hoạt động hóa chất không thuộc Danh mục quy định tại khoản 1 Điều 38 của Luật này phải xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất phù hợp với quy mô, điều kiện sản xuất và đặc tính của hóa chất.

– Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố, đảm bảo an toàn hóa chất trong sản xuất bao gồm các nội dung cơ bản sau đây:

  • Xác định, khoanh vùng và lập kế hoạch kiểm tra thường xuyên các điểm có nguy cơ xảy ra sự cố hóa chất cao;
  •  Các biện pháp, trang thiết bị và lực lượng ứng phó tại chỗ;
  • Phương án phối hợp với các lực lượng bên ngoài để ứng phó sự cố hóa chất.

– Chủ đầu tư dự án hoạt động hóa chất thuộc Danh mục quy định tại khoản 1 Điều 38 của Luật này phải xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; chỉ được đưa dự án vào hoạt động sau khi Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã được phê duyệt. Trường hợp mở rộng quy mô, thay đổi phạm vi hoạt động phải sửa đổi, bổ sung Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Để đảm bảo an toàn hóa chất trong sản xuất, giảm bớt độc hại, ngăn ngừa tai nạn, bệnh nghề nghiệp, các đơn vị nên tổ chức khóa tập huấn trang bị cho người lao động kiến  thức, kỹ năng cần thiết. Tại Kiểm Định KV2 có nhiều chương trình được xây dựng theo tiêu chuẩn quy định theo từng ngành nghề khác nhau như hóa chất, cơ khí, điện… Chúng tôi sẽ giúp người lao động nhận thức rõ hơn về an toàn hóa chất là gì, sự nguy hại cũng như các kỹ năng để bảo vệ bản thân, người xung quanh.

Kiểm Định KV2
Average rating:  
 0 reviews

Leave your Comments