0901.363.748

Posts by: Trần Thanh Liêm

Cho Thuê Tải Kiểm Định
Kiểm Định Thang Máy Gia Đình
Kiểm định đường ống dẫn khí y tế
An toàn hóa chất trong sản xuất
Quy trình quản lý hóa chất
Luật an toàn vệ sinh lao động
Mẫu nội quy an toàn lao động
An toàn lao động
CEO Trần Thanh Liêm - Người sáng lập và điều hành Công ty Huấn Luyện và Kiểm Định An Toàn KV2. Với mong muốn đảm bảo an toàn cho người lao động và hạn chế những rủi ro cho công ty, doanh nghiệp.