0901.363.748

Huấn luyện an toàn nhóm 1 – Dành cho cán bộ quản lý

Huấn luyện an toàn nhóm 1 – Dành cho cán bộ quản lý
Huấn luyện an toàn nhóm 1 là các khóa huấn luyện an toàn dành cho những người quản lý hay đứng đầu đơn vị, cơ cở sản xuất, cơ sở kinh doanh, các phòng, ban, chi nhánh trực thuộc.

Nội dung huấn luyện an toàn nhóm 1

Huấn luyện an toàn nhóm 1 - Dành cho cán bộ quản lý
Nội dung huấn luyện an toàn

Huấn luyện an toàn nhóm 1 – dành cho cán bộ quản lý sẽ giới thiệu hệ thống văn bản pháp luật về an toàn vệ sinh lao động và bao gồm các nội dung huấn luyện sau đây:

  • Tổng quan về hệ thống văn bản pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động
  • Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn – vệ sinh lao động
  • Các quy định của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn – vệ sinh lao động khi xây dựng mới, khi mở rộng hoặc cải tạo cơ sở sản xuất. Các quy định về việc sử dụng, bảo quản các máy thiết bị, vật tư, hóa chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động.
  • Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác an toàn vệ sinh lao động
Huấn luyện an toàn nhóm 1 - Dành cho cán bộ quản lý
Huấn luyện dành cho cán bộ

Ngoài ra, khóa huấn luyện an toàn dành cho nhóm quản lý cũng cung cấp về nghiệp vụ công tác huấn luyện an toàn lao động và vệ sinh lao động:

  • Cách tổ chức bộ máy quản lý và thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động ở cơ sở.
  • Phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn vệ sinh lao động.
  • Kiến thức về các yếu tố nguy hiểm, có hại. Các biện pháp phòng và tránh
  • Phương pháp cải thiện môi trường lao động
  • Xây dựng văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

Thời gian huấn luyện an toàn lao động nhóm 1

Tổng thời gian huấn luyện an toàn nhóm 1 là 16 giờ. Khi kết thúc khóa huấn luyện, học viên được cấp “Giấy chứng nhận huấn luyện” nếu kết quả huấn luyện đạt yêu cầu. Và thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận là 2 năm.
Huấn luyện an toàn nhóm 1 - Dành cho cán bộ quản lý
Thời gian huấn luyện

Chi phí dành cho một khóa huấn luyện an toàn nhóm 1

Chi phí huấn luyện phụ thuộc vào số lượng học viên và địa điểm huấn luyện (huấn luyện tại cơ sở hoặc tại đơn vị huấn luyện). Mọi thắc mắc về công tác an toàn vệ sinh lao động xin liên hệ với Kiểm định KV2. Chúng tôi sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất.
Trên đây là những thông tin về huấn luyện an toàn nhóm 1 dành cho cấp quản lý. Hi vọng với những chia sẻ trên sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về nội dung cũng như thời gian của khóa học huấn luyện này. Và nếu bạn đang cần tìm một địa chỉ uy tín chuyên nghiệp để tham gia các khóa học an toàn thì hãy liên hệ với Kiểm Định KV2 theo thông tin dưới đây.