0901.363.748

Huấn luyện an toàn vận hành xe nâng

Huấn luyện an toàn vận hành xe nâng

Huấn luyện an toàn vận hành xe nâng là một công việc rất quan trọng và cũng là hoạt động bắt buộc mà Luật an toàn vệ sinh lao động đưa ra.

Huấn luyện an toàn vận hành xe nâng giúp người lao động có các kiến thức cơ bản về:
 • Luật an toàn, vệ sinh lao động
 • Có kiến thức về các mối nguy hiểm, rủi ro có thể xảy ra khi thực hiện lái xe. Nhận diện và phòng tránh
 • Xây dựng văn hóa an toàn vệ sinh lao động

Huấn luyện an toàn vận hành xe nâng
Nội dung huấn luyện

Nội dung huấn luyện an toàn vận hành xe nâng

Nội dung huấn luyện được quy định theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP thì công tác huấn luyện an toàn lái xe nâng cho người lao động phải đáp ứng được các nội dung sau:
 • Hệ thống chính sách pháp luật về an toàn vệ sinh lao động.
 • Quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động
 • Các yếu tố nguy hiểm khi vận hành xe nâng hàng. Cách nhận diện và biện pháp phòng tránh.
 • Các quy định an toàn, quy trình vận hành xe nâng và xử lý sự cố khi sử dụng xe nâng
 • Cách sử dụng, bảo quản, kiểm tra trang thiết bị an toàn trên xe nâng
 • Hệ thống thông tin về an toàn. Các biển báo, tín hiệu giao thông tại nơi làm việc.
 • Quy trình xếp dỡ hàng hóa tại nơi sử dụng
 • Quy trình ứng cứu khẩn cấp khi xảy ra sự cố
 • Thiết bị bảo vệ cá nhân. Tính năng, cách sử dụng và bảo quản
 • Phương pháp sơ cứu y tế, cấp cứu người bị nạn.
 • Quy trình kiểm định xe nâng
Huấn luyện an toàn vận hành xe nâng
Hình thức huấn luyện

Hình thức huấn luyện an toàn

Huấn luyện lần đầu

Đối với người lao động mới được tuyển dụng, thời gian huấn luyện ít nhất 24 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

Huấn luyện định kỳ

Được thực hiện định kỳ hai (02) năm một lần cho người lao động. Thời gian huấn luyện bằng một nửa (1/2) thời gian huấn luyện lần đầu.

Huấn luyện lại

Được thực hiện khi có sự thay đổi phương án sản xuất, cơ sở vật chất, loại xe sử dụng. Khi thay đổi vị trí làm việc. Khi kết quả kiểm tra không đạt yêu cầu hoặc khi người lao động đã nghỉ làm việc từ sáu tháng trở lên. Thời gian huấn luyện bằng một nửa (1/2) thời gian huấn luyện lần đầu.
Huấn luyện an toàn vận hành xe nâng
Vận hành xe nâng hàng như thế nào?

Bạn đang tìm kiếm một đơn vị cung cấp các khóa huấn luyện an toàn khi thực hiện lái xe nâng hàng, hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Cùng Kiểm Định KV2: Tìm hiểu về Huấn luyện an toàn lao động