0901.363.748

Giám sát an toàn lao động là gì? Chứng Chỉ Giám Sát

Giám sát an toàn lao động là gì? Chứng Chỉ Giám Sát

Giám sát an toàn lao động (Safety monitoring) là công việc hết sức quan trọng nhằm ngăn ngừa các tai nạn lao động xảy ra. Là bộ phận không thể thiếu khi tổ chức sản xuất, thi công.Công trường là môi trường làm việc tiềm ẩn nhiều yếu tố nguy hiểm. Đó là nơi thường xảy ra các tai nạn lao động cũng như bệnh nghề nghiệp.

Cán bộ giám sát an toàn lao động trên công trường

Chức năng và nhiệm vụ của cán bộ giám sát an toàn

Công tác giám sát an toàn phải thực hiện các công việc sau:

 • Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở. Phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động.
 • Xậy dựng hệ thống phân tích các mối nguy hiểm, quản lý rủi ro. Hệ thống thông tin liên lạc. Hệ thống ứng cứu khẩn cấp và biện pháp khắc phục hậu quả
 • Phổ biến kiến thức về an toàn cho người lao động và nhà thầu phụ
 • Điều tra, thống kê, báo cáo các tai nạn lao động.
 • Ban hành các quy chế khen thưởng, kỹ luật
 • Công tác sơ cấp cứu tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp
 • Giám sát công tác sử dụng các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn. Kiểm định an toàn, hướng dẫn vận hành an toàn.
 • Tố chức huấn luyện an toàn cho người lao động và quan trắc môi trường lao động
  Xây dựng văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh. Đề xuất các biện pháp thi công nhằm cải thiện điều kiện lao động.
 • Thường xuyên kiểm tra, giám sát về việc thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động khi người lao động và nhà thầu đang thi công, sản xuất.

Năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện giám sát an toàn vệ sinh lao động

Chất lượng công tác giám sát an toàn lao động phụ thược rất nhiều vào năng lực, kinh nghiệm của của người thực hiện. Tổ chức, cá nhân giám sát phải:

 • Phải được đào tạo bài bản về công tác giám sát an toàn lao động và có nhiều kinh nghiệm thực tế
 • Có năng lực phân tích, phán đoán các yếu tố nguy hiểm tại môi trường làm việc
 • Có tinh thần trách nhiệm cao. Luôn trung thực và khách quan trong công tác giám sát an toàn lao động
 • Am hiểu pháp luật về bảo hộ lao động trong nước và quốc tế
 • Am hiểu về môi trường làm việc, quy trình sản xuất, quy trình vận hành máy và thiết bị, vật tư đang thi công.
 • Khả năng giao tiếp và truyền đạt tốt.

Công ty cổ phần kiểm định và huấn luyện an toàn KV2 là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác kiểm định an toàn và huấn luyện an toàn vệ sinh lao động. Đội ngũ kỹ sư giám sát an toàn được đào tạo bài bản về an toàn từ các tổ chức trong nước và quốc tế. Có khả năng thực hiện tốt công việc trong các môi trường nghiêm ngặt về an toàn nhất.

Chứng chỉ giám sát an toàn lao động

Chứng chỉ giám sát an toàn lao động tiếng Anh là: Certificate of Occupational Safety Supervision. Chứng chỉ giám sát an toàn lao động là văn bản do chủ thể có thẩm quyền cấp cho cá nhân đáp ứng đủ điều kiện để thực hiện các hoạt động chuyên môn về giám sát an toàn lao động trong các lĩnh vực cụ thể.

Chứng chỉ giám sát an toàn lao động theo pháp luật Việt Nam được ghi nhận trong pháp luật xây dựng, tuy nhiên, nói chính xác thì chứng chỉ giám sát an toàn lao động được quy định tại Nghị định 15/2021/NĐ-CP hướng dẫn một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng là “Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng”.

Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng sẽ có nội dụng rộng hơn, bao hàm cả hoạt động giám sát an toàn lao động. Theo đó, tại Điều 71 quy định rằng:

“Cá nhân được xét cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng khi đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 66, Điều 67 Nghị định này và điều kiện tương ứng với các hạng như sau:

 • Hạng I: Đã làm giám sát trưởng hoặc chỉ huy trưởng công trường hoặc chủ trì thiết kế xây dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc 02 công trình từ cấp II trở lên thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.
 • Hạng II: Đã làm giám sát trưởng hoặc chỉ huy trưởng công trường hoặc chủ trì thiết kế xây dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.
 • Hạng III: Đã tham gia giám sát thi công xây dựng hoặc tham gia thiết kế xây dựng hoặc thi công xây dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công trình từ cấp IV trở lên thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.“

Giấy chứng nhận là sự ghi nhận kết quả của quá trình và chứng minh quá trình huấn luyện được hoàn thiện, trong khi đó, chứng chỉ phải trải qua quá trình đào tạo, thi tuyển, điều kiện khắt khe, chặt chẽ thì mới được cấp.

Kiểm Định KV2
Average rating:  
 0 reviews

Leave your Comments