0901.363.748

Kiểm Định An Toàn

Kiểm định an toàn được pháp luật quy định và có những  yêu cầu nghiêm ngặt về An toàn lao động như các thiết bị: thiết bị nâng, thang máy, thang cuốn, cáp treo, cần trục, cổng trục, bình khí nén, công trình vui chơi công cộng, bình áp lực, chai chứa khí, nồi hơi, hệ thống lạnh, đường ống dẫn khí đốt, dẫn hơi nước, nước nóng…. phải được kiểm định an toàn kỹ thuật và dán tem kiểm định khi đưa vào vận hành và sử dung.

Kiểm định KV2 là cơ quan được chỉ định thực hiện việc kiểm định nhà nước đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Những thiết bị này được liệt kê trong thông tư số 53/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Danh mục thiết bị yêu cầu kiểm định an toàn

Chi phí kiểm định an toàn

Chi phí kiểm định an toàn các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được Công ty Kiểm định KV2 áp dụng theo quy định mức giá tối thiểu của nhà nước tại thông tư số 41/2016/TT/BLĐTBXH ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Tùy theo từng trường hợp cụ thể mà chi phí kiểm định an toàn có thể thay đổi. Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được thông tin chi tiết và hợp lý nhất.

Tem kiểm định an toàn

Tem kiểm định thang máy tại Kiểm Định KV2
Tem kiểm định thang máy tại Kiểm Định KV2
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định an toàn do Bộ Lao Động cấp
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định an toàn do Bộ Lao Động cấp