0901.363.748

Kiểm định hệ thống đường ống

Kiểm định hệ thống đường ống
Việc kiểm định hệ thống đường ống thường xuyên giúp việc đường ống dẫn khí vận chuyển, phân phối khí đốt là hệ thống bao gồm đường ống, van, chi tiết đấu nối và các phụ kiện đường ống dẫn để vận chuyển khí đốt ở trạng thái khí trên đất liền từ trạm tiếp bờ đến nhà máy xử lý, trạm phân phối và nơi sử dụng.Trước khi đi được đưa vào sử dụng hay sau sử dụng được một thời gian phải được kiểm định đường ống dẫn khí đốt theo đúng quy định của pháp luật do Nhà nước ban hành.
Kiểm định hệ thống đường ống nhà máy
Kiểm định hệ thống đường ống nhà máy

Kiểm định hệ thống đường ống có quan trọng không?

Theo quy định của Bộ Công thương đường ống dẫn khí đốt bằng kim loại thuộc danh mục thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Việc kiểm đinh mang lại nhiều lợi ích cho công ty, doanh nghiệp:

 • Đảm bảo an toàn về con người, tránh các rủi ro.
 • Đảm bảo thiết bị hoạt động luôn ổn định.
 • Phát hiện kịp thời hỏng hóc, ngăn ngừa sự cố có thể xảy ra trong quá trình làm việc.
 • Tuân thủ, chấp hành đúng quy định của pháp luật.

Tiêu chuẩn, quy chuẩn kiểm định hệ thống đường ống

Hệ thống đường ống dẫn khí đốt bằng kim loại phải đáp ứng đúng các tiêu chuẩn, quy chuẩn sau đây:

 • QCVN 01:2016/BCT, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại.
 • QTKĐ 05/2017-BCT, Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại.
 • TCVN 7441:2004, Hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại nơi tiêu thụ – Yêu cầu thiết kế, lắp đặt và vận hành.
 • TCVN 6486:2008, Khí đốt hóa lỏng (LPG) – Tồn chứa dưới áp suất – Yêu cầu về thiết kế và vị trí lắp đặt.
 • TCXDVN 377:2006, Hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở – Tiêu chuẩn thiết kế.
 • TCXDVN 387:2006, Hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở – Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu.
 • TCVN 6008:2010, Thiết bị áp lực – Mối hàn yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra.
 • TCVN 9385:2012, Chống sét cho công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống.
 • TCVN 9358:2012, Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp – Yêu cầu chung.
 • ASME 31.3:2012, Đường ống công nghệ (Process Piping).
 • ASME 31.8:2012, Hệ thống đường ống vận chuyển và phân phối khí (Gas Transmission and Distribution Piping System).

Ngoài ra, các công ty, xí nghiệp có thể kiểm định theo các tiêu chuẩn khác nhưng phải đảm bảo có các tiêu chuẩn và quy chuẩn do Nhà nước ban hành.

Các loại kiểm định hệ thống đường ống

Kiểm định lần đầu

Hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn sau khi lắp đặt, trước khi đưa vào sử dụng lần đầu.

Kiểm định định kỳ

Hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn sau một chu kỳ kiểm định.

Kiểm định bất thường

 • Sau khi sửa chữa, nâng cấp, cải tạo có ảnh hưởng đến tình trạng kỹ thuật an toàn của hệ thống đường ống.
 • Có sự thay đổi vị trí lắp đặt.
 • Đường ống dẫn đã dừng hoạt động từ 12 tháng trở lên.
 • Có yêu cầu của cơ sở hoặc cơ quan có thẩm quyền.

Thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn được quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với loại đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại cụ thể thì thực hiện theo quy định của quy chuẩn đó.

Kiểm Định Hệ Thống Ống
Kiểm Định Hệ Thống Ống

Quy trình thực hiện kiểm định hệ thống đường ống

Khi kiểm định hệ thống đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại, tổ chức, trung tâm, đơn vị kiểm định phải thực hiện lần lượt theo QTKĐ:05-2017/BCT bao gồm các bước:

 • Bước 1: Hoàn thành công tác chuẩn bị trước khi tiến hành kiểm định.
 • Bước 2: Tiến hành kiểm tra hồ sơ, lý lịch hệ thống đường ống.
 • Bước 3: Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài và bên trong.
 • Bước 4: Thử nghiệm.
 • Bước 5: Kiểm tra vận hành.
 • Bước 6: Xử lý kết quả kiểm định.

Lưu ý: Không áp dụng quy trình này cho:

 • Đường ống dẫn khí bằng vật liệu phi kim loại.
 • Đường ống dẫn khí thuộc các phương tiện vận chuyển khí đốt.
 • Đường ống dẫn khí thuộc các thiết bị công nghệ và hệ thống khí phụ trợ, nhiên liệu.
 • Các đường ống phân phối khí đến trực tiếp các hộ tiêu thụ gia đình.

Thời hạn của kiểm định hệ thống đường ống

Thời gian có hiệu lực sau khi đã có kết quả kiểm định là:

 • Kiểm tra bên trong và bên ngoài: 03 năm/lần.
 • Kiểm tra bên trong và bên ngoài, thử thủy lực (khám nghiệm kỹ thuật): 06 năm/lần.

Đơn vị được cấp phép kiểm định đường ống dẫn khí đốt

Hiện tại ở Việt nam, lĩnh vực kiểm định kỹ thuật an toàn đường ống dẫn khí đốt bằng kim loại là hoạt động kinh doanh có điều kiện. Vì vậy, chỉ có các tổ chức và cá nhân được cơ quan có thẩm quyền cấp phép mới có đủ điều kiện để thực hiện công việc này.

Kiểm định KV2 là đơn vị được phép kiểm định hệ thống đường ống dẫn khí đốt bằng kim loại, ngoài việc kiểm định an toàn tuân thủ đúng theo các quy định về mặt pháp lý, việc kiểm định sẽ có kết quả uy tín, khách quan, chính xác được sự tin cậy của rất nhiều công ty, doanh nghiệp…

Các kiểm định viên được đào tạo bày bản, giàu kinh nghiệm cũng như các thiết bị, máy móc hiện đại, tối tân nhất được sử dụng trong quá trình kiểm tra. KV2 từng bước khẳng định vị thế của mình là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực kiểm đinh.

Kiểm Định KV2
Average rating:  
 0 reviews