0901.363.748

Kiểm định đường ống dẫn hơi nước

Kiểm định đường ống dẫn hơi nước

Kiểm định đường ống dẫn hơi nước giúp đường ống, phụ kiện đường ống, van để dẫn hơi nước nước nóng một cách an toàn từ điểm này đến điểm khác. Theo quy định pháp luật hiện hành thì hệ thống đường ống dẫn này phải được kiểm định thương xuyên theo tiêu chuẩn. Vậy, việc kiểm định đường ống dẫn hơi nước, nước nóng này được tiến hành ra sao? Tiêu chuẩn bắt buộc phải có là gì? Mời các bạn đọc cùng tìm hiểu qua bài viết sau đây.

Lợi ích của việc kiểm định đường ống dẫn hơi nước

kiểm định đường ống dẫn hơi nước
Kiểm định đường ống dẫn hơi nước mang lại rất nhiều lợi ích cho công ty, xí nghiệp

Việc kiểm định đường ống dẫn hơi nước, nước nóng là hoạt động kiểm tra, đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của hệ thống theo một quy trình đã được Nhà nước phê duyệt.

 • Tuân thủ quy định của pháp luật trong việc sử dụng thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.
 • Đảm bảo an toàn lao động cho người vận hành đường ống. Tránh các trường hợp tai nạn lao động đáng tiếc.
 • Tăng tối đa năng suất lao động do thời gian làm việc của thiết bị không bị gián đoạn.
 • Giảm chi phí.

Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kiểm định đường ống dẫn hơi nước

 • TCVN 6158:1996, Đường ống dẫn hơi nước và nước nóng yêu cầu kỹ thuật.
 • TCVN 6159:1996, Đường ống dẫn hơi nước và nước nóng – phương pháp thử.
 • TCVN 6008:2010, Thiết bị áp lực – Mối hàn yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.
 • QTKĐ-04: 2016/BLĐTBXH, Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống đường ống dẫn hơi và nước nóng. Bộ LĐTBXH.
 • QCVN 04:2014/BCT, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn đường ống dẫn hơi và nước nóng nhà máy điện.
 • QTKĐ 04: 2017/BCT, Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống đường ống dẫn hơi nước, nước nóng. Bộ Công thương, Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn.

Các chế độ kiểm định đường ống dẫn hơi nước

kiểm định hệ thống đường ống dẫn hơi nước
Các loại hình thức kiểm định đường ống dẫn nước nóng

Kiểm định lần đầu

Hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của hệ thống đường ống theo các quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn sau khi lắp đặt, trước khi đưa vào sử dụng lần đầu.

Kiểm định định kỳ

Đường ống dẫn hơi, nước nóng khi hết thời hạn kiểm định lần trước.

Kiểm định bất thường

Hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn hệ thống đường ống sau khi sửa chữa, nâng cấp, cải tạo có ảnh hưởng tới tình trạng kỹ thuật an toàn của hệ thống đường ống.

Sau khi thay đổi vị trí lắp đặt, hệ thống đường ống nghỉ hoạt động từ 12 tháng trở lên hoặc khi có yêu cầu của cơ sở hoặc cơ quan có thẩm quyền.

Quy trình thực hiện kiểm định đường ống dẫn hơi nước

Duong Ong Dan Hoi Nuoc
Quy trình kiểm định phải được thực hiện đúng quy định

Kiểm định viên kiểm định an toàn hệ thống đường ống dẫn hơi, nước nóng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Kiểm tra hồ sơ, lý lịch đường ống cần kiểm định

 • Kiểm tra hồ sơ thiết kế, lắp đặt đường ống
 • Số liệu về hàn và kết quả kiểm tra, thử nghiệm các mối hàn
 • Biên bản nghiệm thu tổng thể hệ thống đường ống dẫn, bản vẽ.
 • Kiểm tra nhật ký vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa đường ống.

Bước 2: Kiểm tra kỹ thuật

 • Kiểm tra vị trí lắp đặt đường ống.
 • Kiểm tra kỹ thuật ống, van, thiết bị lắp trên hệ thống đường ống.
 • Xem xét khuyết tật ăn mòn, các biến dạng hình học.
 • Kiểm tra tình trạng kỹ thuật lớp bọc bảo ôn, cách nhiệt.
 • Kiểm tra khuyết tật kim loại cơ bản và mối hàn bằng phương pháp không phá hủy (NDT).

Bước 3: Thử nghiệm áp suất

Hệ thống đường ống thử nghiệm ở áp suất bằng 1.5 Plv lớn nhất trong khoảng thời gian 10 phút. Chỉ thử nghiệm áp suất khi các bước kiểm tra trên đã có kết quả đạt yêu cầu.

Bước 4: Kiểm tra các cơ cấu an toàn, bảo vệ

Các cơ cấu bảo vệ an toàn trên hệ thống đường ống bắt buộc phải được tháo ra để kiểm tra khi kiểm định đường ống dẫn hơi, nước nóng:

 • Kiểm định van an toàn
 • Kiểm định áp kế
 • Rơ le nhiệt độ, áp suất
 • Kiểm định hệ thống nối đất, tiếp địa

Bước 5: Kiểm tra vận hành

Bước này chỉ thực hiện khi các bước kiểm tra trên được coi là đạt yêu cầu.

Chi phí của việc kiểm định đường ống dẫn hơi nước

Chi phí kiểm định được Nhà nước quy định mức giá tối thiểu tại thông tư số 41/TT/2016/BLĐTBXH dựa trên chiều dài và đường kính của đường ống dẫn hơi.

Cụ thể chi tiết các bạn có thể liên hệ với Kiểm Định An Toàn KV2 qua  0901.36.37.48 để được nhân viên tư vấn và báo giá cho mình nhé.

Đơn vị kiểm định đường ống dẫn hơi nước nào uy tín

Hiện tại ở Việt nam, lĩnh vực kiểm định kỹ thuật an toàn là hoạt động kinh doanh có điều kiện. Vì vậy, chỉ có các tổ chức và cá nhân được cơ quan có thẩm quyền cấp phép mới có đủ điều kiện để thực hiện công việc này.

Kiểm định kỹ thuật an toàn là một hoạt động kinh doanh có điều kiện. Chỉ có các tổ chức và cá nhân được cơ quan có thẩm quyền cấp phép mới có đủ điều kiện để thực hiện công việc này.

Banner Kiem Dinh Kv2 2
Kiểm Định KV2 – Đơn vị kiểm định hệ thống đường ống dẫn hơi nước
Kiểm Định KV2
Average rating:  
 0 reviews