0901.363.748

Kiểm Định An Toàn Bình Chịu Áp Lực

Kiểm Định An Toàn Bình Chịu Áp Lực

Kiểm định an toàn bình chịu áp lực là quá trình kiểm tra, đánh giá sự phù hợp tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị với các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành nhằm đảm bảo an toàn khi vận hành. Cùng Kiểm Định KV2 tìm hiểu về quy trình và tiêu chuẩn kiểm định an toàn bình chịu áp lực qua bài viết sau.

Các bình chịu áp lực cần phải kiểm định an toàn

 • Bình chứa khí nén
 • Các thiết bị phân ly dùng hơi
 • Các bộ phận trao đổi nhiệt, bộ phận bốc hơi
 • Thiết bị khử trùng dùng hơi, thiết bị phân ly dùng hơi
 • Nồi hấp, lò phản ứng …
Kiểm Định An Toàn Kỹ Thuật Bình Chịu Áp Lực
Bình chịu áp lực phải được kiểm định an toàn kỹ thuật

Kiểm định an toàn bình chịu áp lực nhằm

 • Tăng năng suất lao động do thời gian làm việc của thiết bị không bị gián đoạn
 • Giảm các chi phí bồi thường do tai nạn lao động gây ra
 • Bằng chứng pháp lý cần thiết cung cấp cho đơn vị bảo hiểm, khách hàng khi đánh giá.

Tiêu chuẩn kiểm định an toàn bình chịu áp lực

Các tiêu chuẩn, quy chuẩn được áp dụng trong quá trình kiểm định bình chịu áp lực phải được cơ quan chức năng nước sở tại cho phép.

 • QCVN 01:2008/BLĐTBXH, Quy chuẩn kiểm định kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động nồi hơi và bình chịu áp lực
 • QTKĐ 07:2016/BLĐTBXH, Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn bình chịu áp lực
 • TCVN 8366: 2010, Bình chịu áp lực. Yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tạo
 • TCVN6155:1996, Bình chịu áp lực. Yêu cầu kỹ thuật an toàn về, Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn nồi hơi và nồi đun nước nóng có nhiệt độ môi chất trên 115C
 • TCVN6156:1996, Bình chịu áp lực. Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa, phương pháp thử)
 • TCVN 60082010, Thiết bị áp lực – Mối hàn yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra
  Có thể kiểm định bình chịu áp lực theo các tiêu chuẩn của nước ngoài nhưng không được thấp hơn mức an toàn được quy định trong nước.
Kiểm Định An Toàn Kỹ Thuật Bình Chịu Áp Lực
Tiêu chuẩn kiểm định kỹ thuật bình chịu áp lực

 

Quy trình kiểm định an toàn bình chịu áp lực

Quy trình kiểm định an toàn bình chịu áp lực được thực hiện qua các bước:

Bước 1: Kiểm tra hồ sơ

 • Hồ sơ xuất xưởng
 • Nhật ký vận hành, bảo trì, sửa chữa
 • Hồ sơ kiểm định lần trước

Bước 2: Khám xét kỹ thuật bên ngoài, bên trong

 • Kiểm tra các khuyết tật ăn mòn trên bề mặt kim loại, các biến dạng hình học.
 • Xem xét tình trạng kỹ thuật của lớp bảo ôn, cách nhiệt (nếu có)
 • Kiểm tra khuyết tật kim loại, mối hàn bằng các phương pháp siêu âm, chụp phim, thẩm thấu, bột từ.

Bước 3: Thử nghiệm áp suất

Chỉ thử nghiệm áp suất khi các bước kiểm tra trên có kết quả đạt yêu cầu. Áp suất và môi chất thử phụ vào áp suất làm việc lớn nhất và môi chất làm việc của thiết bị.

Kiểm Định An Toàn Kỹ Thuật Bình Chịu Áp Lực
Quy trình kiểm định bình chịu áp lực đúng chuẩn quy định tại Kiểm Định KV2

Bước 4: Kiểm định cơ cấu an toàn, thiết bị đo lường, bảo vệ

Kiểm tra các thiết bị đo lường, cơ cấu an toàn:

 • Kiểm định van an toàn
 • Kiểm định áp kế
 • Thiết bị đo mức
 • Rơ le nhiệt độ, áp suất
 • Hệ thống nối đất, cách điện vỏ thiết bị

Bước 5: Kiểm tra vận hành bình chịu áp lực

Kết nối các thiết bị phụ trợ, cơ cấu an toàn… vận hành thiết bị ở áp suất làm việc cho phép.

Bước 6: Xử lý kết quả kiểm định

 • Lập biên bản kiểm định bình áp lực theo mẫu quy định
 • Lập biên bản kiến nghị, khắc phục (nếu có)
 • Dán tem kiểm định, thông qua biên bản kiểm tra và ban hành kết quả kiểm định bình chịu áp lực.
 • Thời hạn kiểm định bình áp lực
 • Bình chịu áp lực được kiểm định an toàn khi:

Kiểm định lần đầu sau khi lắp đặt, trước khi đưa vào sử dụng

Kiểm định an toàn bình chịu áp lực trong quá trình sử dụng.

 • Chu kỳ kiểm định bình chịu áp lực là 3 năm/lần đối với thiết bị có chất môi chất thông thường và 2 năm/lần đối với các môi chất độc hại, ăn mòn hay cháy nổ.
 • Chế độ Kiểm định bất thường được tiến hành khi có yêu cầu của cơ quan chức năng, đơn vị sử dụng. Khi có thay đổi về vị trí lắp đặt, thay thế, sửa chữa.
 • Chế độ kiểm định này cũng áp dụng cho các bình chịu áp lực có thời gian ngưng sử dụng trên 12 tháng.

Trên đây là những thông tin về kiểm định an toàn bình chịu áp lựcKiểm Định KV2 muốn chia sẻ đến các bạn. Hy vọng với bài viết trên sẽ giúp các bạn có cái nhìn tổng quan, cũng như các tiêu chuẩn và quy trình kiểm định bình chịu áp lực. Và nếu bạn đang tìm đơn vị kiểm định bình áp lực uy tín và trách nhiệm thì có thể liên hệ đến chúng tôi.