0901.363.748

Đào tạo ISO 9001 uy tín, chất lượng, chi phí hợp lý – Kiểm định KV2

Đào tạo ISO 9001 uy tín, chất lượng, chi phí hợp lý – Kiểm định KV2

Đào tạo ISO 9001 đang trở thành xu hướng được nhiều cá nhân và doanh nghiệp lựa chọn để nâng cao năng lực làm việc cũng như ưu thế cạnh tranh, từng bước hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu. Hiện Kiểm định An toàn KV2 đang tổ chức các khóa học bồi dưỡng kiến thức về hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Giới thiệu khóa đào tạo ISO 9001

Khóa đào tạo ISO 9001 cung cấp cho các học viên những kiến thức và kỹ năng hữu ích của một chuyên gia đánh giá nội bộ đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001. Kiểm định An toàn KV2 liên tục mở các khóa học mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao của học viên. Chương trình giảng dạy và lộ trình học được các chuyên gia của chúng tôi thiết kế vô cùng bài bản, sát với thực tiễn và được cập nhật thường xuyên để học viên có thể dễ dàng thích ứng với những thay đổi mới khi làm việc tại doanh nghiệp.

Chứng chỉ ISO 9001:2008 đã hết hiệu lực từ ngày 14/09/2018. Vì vậy để được cấp chứng nhận ISO 9001 thì các công ty cần chuyển đổi sang phiên bản tiêu chuẩn mới hơn. Khóa đào tạo ISO 9001 của Kiểm định An toàn KV2 nhằm giúp doanh nghiệp cũng như các cá nhân có nhu cầu tham gia đạt được các mục tiêu quan trọng sau đây:

 • Nắm được những điểm mới của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 so với ISO 9001:2008
 • Hiểu được phương pháp chuyển đổi, xây dựng và cập nhật lên hệ thống quản lý phiên bản mới ISO 9001:2015
 • Hiểu rõ cấu trúc mới của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
 • Nắm vững phương pháp cải tiến/kiểm soát/vận hành Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 phiên bản mới
 • Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng đánh giá nội bộ theo các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 một cách có hiệu quả
 • Nắm được các kỹ năng, phương pháp đánh giá nội bộ của đánh giá viên nội bộ chuyên nghiệp
Dao Tao Iso 9001 1
Giới thiệu về khóa đào tạo ISO 9001:2015 của Kiểm định An toàn KV2

Đối tượng nên tham gia khóa đào tạo ISO 9001

Khóa học về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 của Kiểm định An toàn KV2 đáp ứng nhu cầu của mọi cá nhân và doanh nghiệp quan tâm:

 • Các ban giám đốc, các cấp quản lý
 • Những người nắm giữ vị trí trưởng/phó phòng
 • Nhân viên bộ phận ISO
 • Đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý
 • Các thành viên đóng vai trò xây dựng, duy trì hệ thống quản lý tại doanh nghiệp
 • Các cá nhân phụ trách hệ thống quản lý chất lượng trong doanh nghiệp, tổ chức mong muốn trở thành chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 9001
 • Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp muốn thử sức trong lĩnh vực ISO

Giảng viên đào tạo ISO 9001

Các giảng viên phụ trách khóa đào tạo ISO 9001:2015 tại Kiểm định An toàn KV2 đều là những chuyên gia đầu ngành đã có bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong lĩnh vực đào tạo, tư vấn và đánh giá chứng nhận ISO 9001. Chính vì vậy học viên có thể hoàn toàn yên tâm khi theo học khóa đào tạo của chúng tôi.

Ngoài ra, các phương pháp đào tạo cũng được giảng viên áp dụng một cách linh hoạt và đa dạng, tạo tâm lý hứng khởi cho học viên. Sau mỗi bài giảng, học viên có thể nhanh chóng vận dụng các kiến thức và kinh nghiệm lĩnh hội được vào thực tiễn công việc. Các hoạt động trong khóa học bao gồm:

 • Bài giảng (Lecturing)
 • Trao đổi, thảo luận (Brainstorming)
 • Làm việc nhóm (Teamwork)
 • Bài tập tình huống (Case study)
 • Thuyết trình (Presentation)
 • Video Clips…
Dao Tao Iso 9001 2
Giảng viên đào tạo ISO 9001 dày dặn kinh nghiệm tại Kiểm định An toàn KV2

Nội dung chương trình đào tạo ISO 9001: 2015

Nội dung đào tạo nhận thức hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

STT Nội dung đào tạo nhận thức hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 Số buổi học
01

Tổng quan về những điểm mới của ISO 9001:2015

 • Lịch sử hình thành và phát triển của ISO 9001
 • Bối cảnh, mục đích và những nội dung được đổi mới trong các yêu cầu của ISO 9001:2015
 • Mô hình hệ thống quản lý tiếp cận theo quá trình và sự liên kết các yêu cầu tiêu chuẩn
 • Tiếp cận quản lý rủi ro theo tiêu chuẩn ISO 9001 phiên bản mới 2015
 • Sự thay đổi chính về cấu trúc và những nội dung trọng tâm của ISO 9001:2015
 • Lưu ý về quá trình chuyển đổi từ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015
 • Mô hình P-D-C-A và các nguyên tắc về quản lý chất lượng
 • Giới thiệu và diễn giải cơ sở từ vựng phiên bản mới
 • Yêu cầu chung, yêu cầu về hệ thống tài liệu, thảo luận
01
02

Phân tích, diễn giải chi tiết các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Bối cảnh của tổ chức:

 • Nắm được tổ chức và bối cảnh
 • Nhu cầu và kỳ vọng của các bên liên quan
 • Phạm vi của hệ thống quản lý chất lượng
 • Hệ thống quản lý chất lượng và các quá trình

Sự lãnh đạo:

 • Sự lãnh đạo và cam kết
 • Hướng vào khách hàng
 • Chính sách chất lượng
 • Mô tả quyền hạn, trách nhiệm, vai trò trong công ty
 • Hoạch định hệ thống quản lý:
 • Hành động giải quyết rủi ro và cơ hội
 • Hoạch định hành động đạt được và các mục tiêu chất lượng
 • Nhận diện, đánh giá các nguy cơ, rủi ro, xác lập sự kiểm soát

Hỗ trợ:

 • Nhận thức, năng lực, nguồn lực
 • Trao đổi thông tin nội bộ và bên ngoài

Điều hành:

 • Quản lý điều hành
 • Yêu cầu đối với sản phẩm/dịch vụ
 • Thiết kế và phát triển sản phẩm/dịch vụ
 • Kiểm soát các sản phẩm/dịch vụ được cung cấp từ bên ngoài
 • Sản xuất và cung cấp dịch vụ
 • Chuyển giao sản phẩm và dịch vụ
 • Kiểm soát đầu ra không phù hợp
 • Sự không phù hợp và hành động khắc phục
01
03

Đánh giá kết quả hoạt động

 • Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá
 • Đánh giá nội bộ
 • Xem xét của lãnh đạo

Cải tiến

 • Đánh giá kết quả hoạt động
 • Sự không phù hợp và hành động khắc phục
01
04

Phương pháp xây dựng quy trình hệ thống ISO

 • Xác định, đánh giá, kiểm soát rủi ro và hành động thực hiện trong hệ thống ISO 9001:2015
 • Các công cụ phân tích cơ hội và rủi ro
 • Phân tích nâng cao kết quả thực hiện
 • Chương trình hành động Chuyển đổi hệ thống theo tiêu chuẩn mới
 • Phương pháp tích hợp ISO 9001:2015 và các tiêu chuẩn khác (ISO 45001, ISO 14001…)
 • Phương pháp lập hệ thống các thủ tục, quy trình… phù hợp với những yêu cầu của ISO 9001:2015
 • Quy trình soạn thảo và vận hành hệ thống ISO
 • Các nguyên tắc khi soạn thảo quy trình ISO
 • Cấu trúc tài liệu của hệ thống ISO
 • Những lưu ý khi vận dụng tài liệu hệ thống

Nội dung đào tạo kỹ năng đánh giá viên nội bộ ISO 9001:2015

STT Nội dung đào tạo kỹ năng đánh giá viên nội bộ ISO 9001:2015 Số buổi học
01

Đánh giá hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 19011:2013

01
02

Năng lực và đánh giá năng lực của chuyên gia đánh giá

03

Quản lý chương trình đánh giá

04

Thực hiện đánh giá

02
05

Kỹ thuật đánh giá

Dao Tao Iso 9001 3

Khóa đào tạo ISO 9001:2015 tại Kiểm định An toàn KV2 đảm bảo đầy đủ kiến thức cần thiết

Kiểm Định Khu Vực 2 đào tạo và cấp chứng nhận ISO 9001

Kiểm định An toàn KV2 là một trong những đơn vị uy tín hàng đầu chuyên tư vấn, đào tạo và cấp chứng nhận ISO 9001:2015 trên khắp 63 tỉnh thành cả nước. Sau đây là những ưu thế cạnh tranh của chúng tôi so với các đơn vị khác:

 • Luôn tuân thủ đúng thời gian đánh giá và cấp chứng nhận ISO 9001 trên cơ sở đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của ISO/IEC
 • Quy tụ đội ngũ chuyên gia dày dặn kinh nghiệm
 • Mức chi phí đào tạo, cấp chứng chỉ hợp lý nhất
 • Được hỗ trợ tận tình 24/24 bởi đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp

Bảng giá đào tạo ISO 9001

Hiện mức chi phí đào tạo ISO 9001 tại Kiểm định An toàn KV2 sẽ dao động tùy vào hình thức đăng ký tham gia. Các học viên đăng ký theo nhóm hoặc doanh nghiệp đăng ký đào tạo theo hợp đồng với số lượng lớn học viên sẽ được hưởng mức chiết khấu vô cùng hấp dẫn. Học viên và quý doanh nghiệp quan tâm vui lòng liên hệ hotline: 0901.36.37.48 – 0966.05.44.66 để được tư vấn báo giá chính xác nhất.

Dao Tao Iso 9001 4
Kiểm định An toàn KV2 đào tạo ISO 9001 với mức chi phí hợp lý

Sau khi hoàn thành khóa đào tạo ISO 9001 tại Kiểm định An toàn KV2, doanh nghiệp sẽ áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hệ thống quản lý một cách hiệu quả và chuyên nghiệp hơn, từ đó nâng cao hiệu quả làm việc của cả bộ máy. Đường dây nóng Kiểm định An toàn KV2 0901.36.37.48 – 0966.05.44.66 luôn hoạt động 24/24 để tiếp nhận mọi yêu cầu và giải đáp thắc mắc của quý khách.

Kiểm Định KV2
Average rating:  
 0 reviews

Leave your Comments