0901.363.748

Kiểm định an toàn chai chứa khí công nghiệp

Kiểm định an toàn chai chứa khí công nghiệp

Quy trình kiểm định an toàn chai chứa khí công nghiệp áp dụng để kiểm định an toàn lần đầu, kỹ thuật an toàn định kỳ và kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường đối với các chai chứa khí công nghiệp thuộc Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành. Chai chứa khí trong công nghiệp là chai dùng để chứa, vận chuyển khí, khí hoá lỏng, khí hoà tan (khí công nghiệp) có áp suất lớn hơn áp suất khí quyển và có dung tích chứa nước tới 150 lít , được chế tạo và ghi nhãn đáp ứng theo quy định của các tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6292:1997; TCVN 6295:1997.

Không áp dụng cho các chai chứa khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG).

Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu, quản lý, sử dụng các hệ thống đường ống. Tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

Việc kiểm định an toàn chai chứa khí công nghiệp có quan trọng không?

KIỂM ĐỊNH AN TOÀN CHAI CHỨA KHÍ TRONG CÔNG NGHIỆP

 

 • Tránh xảy ra những rủi ro đáng tiếc, an toàn lao động của người vận hành được đảm bảo.
 • Thiết bị hoạt động ổn định trong suốt quá trình làm việc.
 • Phát hiện nhanh chóng hỏng hóc để ngăn ngừa sự cố có thể xảy ra trong quá trình làm việc,
 • Chấp hành, tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Kiểm định an toàn chai chứa khí công nghiệp khi nào?

Kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu:

 • Hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của chai chứa khí công nghiệp theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn sau khi chế tạo, trước khi đưa vào sử dụng lần đầu .

Kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ:

 • Hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi hết thời hạn của lần kiểm định trước.

Kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường:

Hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn thiết bị theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi:

– Sau sửa chữa, cải tạo có ảnh hưởng tới tình trạng kỹ thuật an toàn của chai.

– Có yêu cầu của cơ sở hoặc cơ quan có thẩm quyền.

Tiêu chuẩn kiểm định an toàn chai chứa khí công nghiệp

– QCVN:01-2008/BLĐTBXH – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động Nồi hơi và Bình chịu áp lực;

– TCVN 8366:2010 – Bình chịu áp lực – Yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, chế tạo;

– TCVN 6155:1996 – Bình chịu áp lực – Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt sử dụng, sửa chữa;

– TCVN 6156:1996 – Bình chịu áp lực – Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt sử dụng, sửa chữa – Phương pháp thử;

– TCVN 6292:1997 – Chai chứa khí – Chai chứa khí bằng thép hàn có thể nạp lại;

– TCVN 6294:2007 – Chai chứa khí. Chai chứa khí bằng thép cácbon hàn – Kiểm tra và thử định kỳ;

– TCVN 6295:1997 – Chai chứa khí. Chai chứa khí không hàn – Tiêu chuẩn an toàn và đặc tính.(dung tích từ 0,5 lít đến 150 lít, không giới hạn áp suất);

– TCVN 7388-1:2007;TCVN 7388-2:2007;TCVN 7388-3:2007 – Tiêu chuẩn Việt Nam về chai chứa khí – Chai chứa khí bằng thép không hàn có thể nạp lại được – thiết kế , kết cấu và thử nghiệm;

– TCVN 7052:2002 – Chai chứa khí Axetylen – Yêu cầu cơ bản (phần 1 : Chai không dùng đinh chảy);

– TCVN 6871:2007 – Chai chứa khí – Chai chứa khí Axetylen hoà tan vận chuyển được – Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ;

– TCVN 6008-2010 – Thiết bị áp lực – Mối hàn yêu cầu kỹ thuật và phương kiểm tra;

– TCVN 7472-2005 – Hàn – Các liên kết hàn nóng chảy ở thép, niken, titan và các hợp kim của chúng (trừ hàn chùm tia). Mức chất lượng đối với khuyết tật.

Trong trường hợp các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia viện dẫn tại quy trình kiểm định này có bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế thì áp dụng theo quy định tại văn bản mới nhất.

Kiểm định an toàn chai chứa khí công nghiệp qua các bước sau:

Thực hiện lần lượt theo các bước sau:

 • Kiểm tra hồ sơ, lý lịch hoặc thông tin, tài liệu của chai nén khí.
 • Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài, bên trong.
 • Kiểm tra kỹ thuật khả năng chịu áp lực (thử bền).
 • Kiểm tra độ giãn nở thể tích.
 • Kiểm tra van.
 • Kiểm tra thử kín.
 • Xả khí và hút chân không.
 • Kiểm tra khối lượng bì chai.
 • Xử lý kết quả kiểm định.

Lưu ý: chỉ được tiến hành các bước kiểm tra tiếp theo khi kết quả kiểm tra ở bước trước đó đạt yêu cầu. Kết quả kiểm tra của từng bước phải được ghi chép đầy đủ vào bản ghi chép hiện trường theo mẫu qui định tại Phụ lục 01 và lưu lại đầy đủ tại tổ chức kiểm định.

Thời gian kiểm định an toàn chai chưa khí công nghiệp

Thời hạn kiểm đinh định kỳ là 05 năm. Đối với các chai đã sử dụng trên 20 năm và các chai chứa khí ăn mòn kim loại, độc hại (Clo, Sulfua Hydro, Clorua mêtin, Phốtden, Anhydric SunĨLirơ, Clorua Hydro …) thì thời hạn kiểm định định kỳ là 02 năm.

KIỂM ĐỊNH AN TOÀN CHAI CHỨA KHÍ TRONG CÔNG NGHIỆP

 

Các loại chai chứa khí ăn mòn kim loại, độc hại (Clo, Sulfua Hydro, Clorua mêtin, Phốtden, Anhydric Suníurơ, Clorua Hydro …) đã sử dụng trên 20 năm thì thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ là 01 năm.

Trường hợp nếu nhà chế tạo quy định hoặc cơ sở yêu cầu thời hạn kiểm định ngắn hơn thì thực hiện theo quy định của nhà chế tạo và yêu cầu của cơ sở.

Khi rút ngẳn thơi hạn kiểm định, kiếm định viên cần nêu rõ lý do trong biên bản kiểm định.

Khi thời hạn kiểm định được quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phải thực hiện theo quy định của quy chuẩn đó.

Kiểm Định KV2
Average rating:  
 0 reviews