0901.363.748

Khóa Đào tạo ISO 14001:2015 về Hệ thống quản lý môi trường

Khóa Đào tạo ISO 14001:2015 về Hệ thống quản lý môi trường

Đào tạo ISO 14001 là một trong những khóa học đang được cung cấp bởi Kiểm định An toàn KV2. Khóa học hướng tới mục tiêu đào tạo, nâng cao nhận thức về ISO 14001, do các chuyên gia EMS thiết kế và trực tiếp giảng dạy. Từ đó không chỉ giúp bạn và doanh nghiệp cải thiện trình độ, kiến thức chuyên môn mà còn mang đến một góc nhìn tổng thể về hệ thống quản lý môi trường.

Giới thiệu về khóa đào tạo ISO 14001

Khóa học cung cấp các kiến thức xoay quanh tiêu chuẩn ISO 14001:2015 với mục đích giúp cho các học viên hiểu và nắm rõ những điều khoản, yêu cầu của tiêu chuẩn, đặc biệt là cách thức ứng dụng những thủ tục vào các quá trình trong hệ thống của một doanh nghiệp, tổ chức.

Bên cạnh đó, khóa đào tạo này còn cung cấp cho học viên định nghĩa hệ thống quản lý môi trường là gì và những phân tích cụ thể đối với từng yêu cầu của các Tiêu chuẩn, phương thức tiếp cận quá trình cùng các cơ hội để tạo lập một hệ thống quản lý thỏa mãn những yêu cầu mà tiêu chuẩn ISO 14001:2015 đặt ra.

Dao Tao Iso 14001 1
Khóa đào tạo ISO 14001:2015 về Hệ thống quản lý môi trường của Kiểm định An toàn KV2

Khóa đào tạo ISO 14001 dành cho những đối tượng nào?

 • Lãnh đạo doanh nghiệp
 • Cán bộ quản lý doanh nghiệp
 • Cán bộ quản lý chất lượng
 • Cán bộ quản lý phòng ban
 • Bộ phận ISO: Những thành viên có trách nhiệm đánh giá Hệ thống quản lý Môi trường ISO 14001 trong nội bộ doanh nghiệp
 • Các bạn sinh viên hoặc người đã có việc làm có nhu cầu bồi dưỡng kiến thức về ISO 14001 để gia tăng kinh nghiệm và cơ hội việc làm
 • Các chuyên gia đang tìm kiếm phương pháp tích hợp hiệu quả những yêu cầu của hệ thống quản lý môi trường.
Dao Tao Iso 14001 2
Các đối tượng tham gia khóa đào tạo ISO 14001:2015 của Kiểm định An toàn KV2

Khóa đào tạo ISO 14001 mang đến những lợi ích gì?

 • Xây dựng khuôn mẫu cho hệ thống quản lý môi trường một cách rõ ràng, chi tiết
 • Chấm điểm và đánh giá doanh nghiệp dựa trên các cách thức triển khai EMS tối ưu nhất
 • Tạo dựng niềm tin cho các khách hàng về những tác động quản lý môi trường của doanh nghiệp bạn
 • Biết cách vận dụng ISO 14001 trong việc đánh giá nội bộ EMS đạt hiệu quả cao
 • Cắt giảm tối đa chi phí và hợp lý hóa các quy trình
Dao Tao Iso 14001 3
Khóa đào tạo nhân thức hệ thống quản lý môi trường mang lại nhiều lợi ích cho cá nhân và doanh nghiệp

Nội dung khóa đào tạo ISO 14001

Khóa đào tạo nâng cao nhận thức về hệ thống quản lý môi trường sẽ bao gồm 3 phần chính, đó là:

Phần 1: Diễn giải – Phân tích các yêu cầu của ISO 14001:2015

 • Tổng quan về Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015
 • Giải thích các định nghĩa, thuật ngữ được nêu ra trong tiêu chuẩn ISO 14001:2015
 • Phân tích cấu trúc của tiêu chuẩn ISO 14001:2015
 • Diễn giải, phân tích kxy càng từng yêu cầu có trong tiêu chuẩn ISO 14001:2015
 • Cung cấp cái nhìn khái quát về tiêu chuẩn ISO 14001:2015 và một số tiêu chí đánh giá
 • Kiến thức chung liên quan đến quy định pháp luật của Việt Nam về bảo vệ môi trường
 • Bài tập về tiêu chuẩn

Phần 2: Lý thuyết – Thực hành về đánh giá nội bộ

 • Quy trình đánh giá nội bộ cùng những quy trình được lập dưới dạng văn bản
 • Lập kế hoạch đánh giá
 • Các kỹ năng đánh giá
 • Điều hành đánh giá
 • Phương pháp diễn giải những điểm không phù hợp và lập báo cáo không phù hợp
 • Các yêu cầu, kỹ năng cần có của một chuyên gia đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 14001
 • Cách chuẩn bị danh mục đánh giá
 • Cách thức điều hành, tổ chức một cuộc phỏng vấn
 • Cách thức điều hành, tổ chức một cuộc họp đánh giá
 • Trình bày các kết quả đánh giá
 • Cách thức trình bày những khuyến nghị liên quan đến các hành động đề phòng và khắc phục
 • Thực hành nội dung Đánh giá nội bộ hệ thống Quản lý Môi trường ISO 14001
 • Lập báo cáo đánh giá và Giám sát hành động khắc phục
 • Những yếu tố tạo nên một Chuyên gia Giỏi

Phần 3: Tổng kết và kiểm tra

 • Tổng kết, ôn tập các kiến thức đã học
 • Làm bài kiểm tra cuối khóa (kéo dài 45 phút)
Dao Tao Iso 14001 4
Khóa đào tạo ISO 14001 về hệ thống quản lý môi trường đảm bảo cung cấp đầy đủ kiến thức và kỹ năng cho học viên

 

Sau khi các học viên hoàn thành khóa đào tạo ISO 14001, Kiểm định An toàn KV2 sẽ cấp chứng chỉ cho từng học viên. Đến nay, đã có hơn 2.000 học viên được cấp chứng chỉ đào tạo nhận thức Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015 của Kiểm định An toàn KV2. Các chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn và doanh nghiệp áp dụng EMS một cách có hiệu quả theo ISO 14001:2015.

Kiểm Định KV2
Average rating:  
 0 reviews

Leave your Comments