0901.363.748

KHÓA HỌC MÔI TRƯỜNG

KHÓA HỌC MÔI TRƯỜNG

KHOÁ HỌC MÔI TRƯỜNG

 • Khóa học vận hành trạm xử lý nước thải
 • Khóa học quản lý chất thải nguy hại
 • Khóa học quản lý khí thải trong doanh nghiệp
 • Khóa học quản lý môi trường doanh nghiệp

KHOÁ HỌC AN TOÀN

 Huấn luyện an toàn vệ sinh cho nhóm 1 – 44/2016/NĐ-CP
Đối tượng  Nhóm 1 theo phân loại của Nghị định 44/2016/NĐ-CP

Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:

 1. Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;
 2. Cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.

 Huấn luyện an toàn vệ sinh cho nhóm 2 – 44/2016/NĐ-CP
Đối tượng  Nhóm 2 theo phân loại của Nghị định 44/2016/NĐ-CP

Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:

 1. Chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở;
 2. Người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc

 Huấn luyện an toàn vệ sinh cho nhóm 3 – 44/2016/NĐ-CP
 Khoá học Đối tượng học viên
An Toàn Điện (Nhóm 3 – 44/2016/NĐ-CP)  Các công việc làm về thi công, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện; thi công, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện.
An Toàn Gia Công Kim Loại (Nhóm 3 – 44/2016/NĐ-CP)  Là những người làm các công việc làm khuôn đúc, luyện, cán, đúc, tẩy rửa, mạ, đánh bóng kim loại, làm sạch bề mặt kim loại
An Toàn Hàn Cắt, Kim Loại (Nhóm 3 – 44/2016/NĐ-CP)  Những người làm các công việc làm về hàn, cắt kim loại
An Toàn Hóa Chất (Nhóm 3 – 44/2016/NĐ-CP) Là những người trực tiếp sản xuất, sử dụng, bảo quản, vận chuyển hóa chất nguy hiểm, độc hại theo phân loại của Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất
An Toàn Làm Việc Trên Cao (Nhóm 3 – 44/2016/NĐ-CP) Các công việc làm việc trên cao cách mặt bằng làm việc từ 2 mét trở lên, trên sàn công tác di động, nơi cheo leo nguy hiểm.
An Toàn Thi Công Xây Dựng (Nhóm 3 – 44/2016/NĐ-CP) Những người làm các công việc trực tiếp thi công xây dựng công trình gồm xây dựng và lắp đặt thiết bị đối với công trình xây dựng mới; sửa chữa, cải tạo, di rời, tu bổ, phục hồi; phá dỡ công trình; bảo hành, bảo trì công trình xây dựng.
An Toàn Vận Hành Nồi Hơi (Nhóm 3 – 44/2016/NĐ-CP) Những người làm các công việc liên quan đến vận hành nồi hơi
An Toàn Vận Hành Xe Nâng Hàng (Nhóm 3 – 44/2016/NĐ-CP) Người​ chế tạo, lắp ráp, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, tháo dỡ, kiểm tra, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, giám sát hoạt động xe nâng hàng có động cơ và tải trọng 1.000 kg trở lên
An Toàn Máy Công Nghiệp (Nhóm 3 – 44/2016/NĐ-CP) Là những người làm các công việc Lắp ráp, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, vệ sinh các loại máy công nghiệp như mài, cưa, máy phay, máy bào, máy tiện, uốn, xẻ, cắt, xé chặt, đột, dập, đục, đập, tạo hình,…
An Toàn Vận Hành Thiết Bị Nâng (Nhóm 3 – 44/2016/NĐ-CP) Chế tạo, lắp ráp, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, tháo dỡ, kiểm tra, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, giám sát hoạt động thiết bị nâng như:
– Cần trục các loại: Cần trục ô tô, cần trục bánh hơi, cần trục bánh xích, cần trục tháp, cần trục đường sắt, cần trục chân đế.
– Cầu trục: Cầu trục lăn, cầu trục treo
Cổng trục: Cổng trục, nửa cổng trục
Trục cáp chở hàng; Trục cáp chở người; Trục cáp trong các máy thi công, trục tải giếng nghiêng, trục tải giếng đứng.
Pa lăng điện; Palăng kéo tay có tải trọng từ 1.000kg trở lên
An Toàn Vệ Sinh Công Nghiệp, Vệ Sinh Môi Trường, Chuồng Trại (Nhóm 3 – 44/2016/NĐ-CP) Người lao động làm vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường, vệ sinh chuồng trại
An Toàn Máy In Công Nghiệp (Nhóm 3 – 44/2016/NĐ-CP) Những người làm các công việc về lắp ráp, vận hành, sửa chữa, bảo quản vệ sinh máy in công nghiệp.

Nội dung huấn luyện: Theo chương trình khung Nghị định 44/2016/NĐ-CP về huấn luyện An toàn cho nhóm 3

Kết quả cuối khoá: Cấp thể an toàn theo quy định

 

 Huấn luyện an toàn vệ sinh cho nhóm 4 – 44/2016/NĐ-CP
Đối tượng  Người lao động không thuộc các nhóm theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 5 theo phân loại của Nghị định 44/2016/NĐ-CP, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc đểlàm việc cho người sử dụng lao động.
Nội dung huấn luyện Theo chương trình khung Nghị định 44/2016/NĐ-CP về huấn luyện An toàn cho nhóm 4
Kêt quả cuối khóa Ghi vào sổ theo dõi huấn luyện

Huấn luyện an toàn vệ sinh cho nhóm 6 – 44/2016/NĐ-CP
Đối tượng  An toàn vệ sinh viên
Theo Điều 74 Luật ATVSLĐ, cơ sở phải thành lập mạng lưới An toàn vệ sinh viên thỏa mãn các qui định sau:
Mỗi tổ sản xuất trong các cơ sở SX-KD phải có ít nhất một ATVSV kiêm nhiệm trong giờ làm việc. ATVSV phải thỏa mãn các tiêu chí sau:

 • Là NLĐ trực tiếp,
 • Am hiểu chuyên môn và kỹ thuật ATVSLĐ;
 • Tự nguyện và gương mẫu trong việc chấp hành các quy định ATVSLĐ và được NLĐ trong tổ bầu ra

NSDLĐ ra quyết định thành lập và ban hành quy chế hoạt động của mạng lưới ATVSV sau khi thống nhất ý kiến với Ban chấp hành công đoàn cơ sở.
Như vậy, phân loại theo đối tượng huấn luyện ATVSLĐ, An toàn vệ sinh viên có thể được bầu chọn từ NLĐ thuộc đối tượng nhóm 3 hoặc 4 tùy thuộc vào  đặc điểm công việc NLĐ được giao.

Nội dung huấn luyện Ngoài nội dung huấn luyện ATVSLĐ theo nhóm 3 hoặc 4 như đề cập ở trên, ATVSV còn được tham gia khóa huấn luyện riêng theo khung qui định cho Nhóm 6 tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP
Kêt quả cuối khóa Kết thúc khóa học, ATVSV được cấp Giấy chứng nhận huấn luyện ATVSLĐ theo mẫu qui định và có giá trị trong vòng 2 năm