0901.363.748

Huấn luyện an toàn nhóm 4

Huấn luyện an toàn nhóm 4
Việc huấn luyện an toàn lao động điều rất quan trọng được nhiều doanh nghiệp, công ty… quan tâm, nhất là huấn luyện an toàn nhóm 4. Vậy, những đối tượng thuộc nhóm 4 cần phải huấn luyện? Nội dung huấn luyện của nhóm này là gì? Hãy tham khảo ngay bài viết dưới đây của chúng tôi nhé!

Đối tượng nào thuộc nhóm huấn luyện an toàn nhóm 4?

Huấn luyện an toàn nhóm 4 là tất cả những chuyên đề huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hằng năm dành cho người lao động làm việc trong các môi trường không có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Nhóm huấn luyện 4 này cũng bao gồm cho những người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.

 

Huấn luyện an toàn nhóm 4 - An toàn chung

Những đối tượng sau không thuộc phạm vi của chuyên đề huấn luyện này:
 • Người làm công tác quản lý, phụ trách công tác an toàn vệ sinh lao động
 • Người làm công tác an toàn vệ sinh lao động
 • Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động theo quy định tại thông tư số 53/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016
 • Người làm công tác y tế

Nội dung chương trình huấn luyện an toàn nhóm 4

Huấn luyện an toàn nhóm 4 - An toàn chung

Cùng Kiểm Định KV2: Tìm hiểu về Huấn luyện an toàn lao động

Về các kiến thức cơ bản về an toàn vệ sinh lao động

 • Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động theo quy định của pháp luật
 • Các chính sách, chế độ về an toàn vệ sinh lao động dành cho người lao động
 • Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm tại nơi làm việc. Nhận biết, khắc phục và phòng ngừa.
 • Cơ cấu tổ chức mạng lưới an toàn vệ sinh viên
 • Văn hóa an toàn vệ sinh lao động trong sản xuất và kinh doanh
 • Nội quy an toàn, các quy định, biển báo, chỉ dẫn về an toàn lao động
 • Dụng cụ bảo hộ cá nhân (PPE): chức năng và cách sử dụng
 • Phòng chống bệnh nghề nghiệp
 • Sơ cứu người bị tai nạn lao động

Huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc

Huấn luyện về quy trình làm việc và các yêu cầu cụ thể về an toàn vệ sinh lao động tại nơi người lao động làm việc.

Huấn luyện an toàn định kỳ

Theo khoản 4 điều 14 Luật an toàn vệ sinh lao động quy định:
 • Người lao động thuộc nhóm 4 phải được huấn luyện định kỳ ít nhất 1 năm 1 lần. Thời gian huấn luyện không ít hơn 50% thời gian huấn luyện lần đầu.
 • Khi người lao động ngừng làm việc từ 6 tháng trở lên
 • Khi thay đổi công nghệ sản xuất hay khi người lao động thay đổi môi trường làm việc
 • Kết quả huấn luyện
 • Đơn vị huấn luyện ban hành danh sách huấn luyện có đính kèm kết quả huấn luyện.
 • Người sử dụng lao động ghi kết quả huấn luyện của người được huấn luyện thuộc nhóm 4 vào sổ theo dõi công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động tại cơ cở sản xuất, kinh doanh.

Mọi thắc mắc về công tác an toàn vệ sinh lao động huấn luyện an toàn nhóm 4 xin liên hệ với Kiểm định KV2 để được tư vấn, hỗ trợ.